• https://www.facebook.com
  • https://twitter.com
Your login information has been recorded.
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret45374626
        S E M R A   S O N Y A   D O G A N    

 Offical Web site

Articles

SEMRA  DOĞAN’ IN RESİMLERİ ÜZERİNE

 
     Yeniden yaratmak , insan ve dış dünya arasındaki sonsuz etkileşimin sonucu olarak içgüdü , duygu ve akıl arasındaki bir hesaplaşma ya da bir gerilim neticesinde ortaya çıkar . Bu hesaplaşma ya da gerilim içgüdü , duygu ve akıl arasında bir mutlak bulunduğu anlamına gelmez.Bunlar etkileşim içinde de yaratmayı tetikleyebilir.Ayrıca , dış dünya ve uygarlık anlayışı insanın- sanatçının dünyaya bakış açısında etkin rol oynar . Sanatçı dünya görüşü ya da dünyaya bakış açısı içgüdü , duygu ve akıl üçgeninde sanatçının tekniğini , ifade tarzını ve üslubunu oluşturur . Sezgi de sanatçıların sanat yapmalarında ve sanatlarını geliştirmelerinde en önemli etkenlerdir.
    Genç bir ressam olan Semra Doğan , duygu , sezgi ve içgüdünün etkin olduğu eserler-resimler üretse de akıl da (aldığı akademik eğitimin etkisiyle) sanatının özellikle oluşturulma sürecinde önemli rol üstlenir. Fakat yine de Semra Doğan’ın resmini figüratif ifadeci bir tavır olarak nitelememiz doğru olur.
     Semra Doğan dış dünyaya-manzaraya ele aldığı nesne-mekan ve figürlere arasında bir mesafe bırakarak hep uzaktan bakmayı yeğler , sanki onları çok iyi bilir fakat onlardan uzak durarak ya da onlara uzaktan bakarak onları daha kolay zaptedebileceğini düşünür.Belki de durağanlıklarını yıkabileceği bir etkinlik mesafesidir bu onun için.Onların yönlendirmelerinden , etkilemelerinden kaçışın ve kendi oyununu ya da görmek istediğini daha kolay ifade etmenin yöntemidir.Bu ifade tarzı Semra Doğan’a geniş ve esnek bir oyun ve özgürlük alanı tanır. Dolayısıyla he resmi sezgiselliğin ve duygusallığın da etkisiyle yeni bir anlama- ifadeye kapı açar. Onu tekdüze , birbirinin tekrarı çalışmalardan ve seri üretimin çıkmazından korur. Sanatını anlamlandırır ve her resmi yeni bir macerayı dillendirerek sanatın olmazsa olmazını devreye sokar.
    Semra Doğan’ın resimlerinin temalarını ; kırsaldan-uzak mesafeden şehre bakış , geçmişi ve uzun bir yaşam dilimini hissettiren binalar ve yerleşim mekanları , günlük yaşamdan konular olarak sıralayabiliriz . Resimleri spontane (kendiliğinden) tevrı koruyarak çok güçlü bir açık-koyu  biçimselliğinde her ana değişecek ya da değişmekte olan bir atmosferde ve derinlik etkisi oluşturarak meydana getirir ve bizi o atmosfere çekerek inandırır.
   Tüm bu konu ya da temalarına belli bir mesafeden bakan Semra Doğan onların dış görünüşlerini resmetmiş gibi gözikse de içeride olanı da güçlü bir inandırıcılıkla bize-seyirciye hissettirir. Yani sadece kabuğu resmederek içerisini de sezdirir. Bu da onun resimlerinin ifadeciliğinin bir sonucudur.
    Resimlerinde  ele aldığı nesne ya da figürleri belirgin özellikleri ile resmetmez; sadece bunları hissettirmesi ile seyirciye özgürlük-tamamlama alanı tanır.Bu nesne ya da figürler resimden çıkarıldıklarında kimliklerine dağir çekincemiz oluşur.Dolayısıyla ancak resimlerdeki tüm elemanlar birbirleriyle ilişkilendirildiklerinde anlam kazanır.Bu da Semra Doğan’ın resminin kurgusundaki aklın ibaresidir.
     Neticesinde genç bir ressam olarak tüm içtenliğiyle ve becerisiyle varolmaya çalışan Semra Doğan kendine özgü güçlü bir ifadeciliğin yeni temsilcilerinden biri olarak etkili çalışmalarıyla ortadadır.
 
 
 

                                                                    Mustafa Orkun Müftüoğlu

                                                 M. S. G. S. Ü. Resim Bölümü Öğretim Elemanı

( ART & LIFE sanat dergisi eylül/ekim 2006 18. sayı )